Poleć nas Znajomym 
                     
       [ / none ]

 » Odpowiedź 5

 

Jak policzyć średnie wynagrodzenie miesięczne według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (podstawa do odpraw zgodnie z Kodeksem Pracy)?

 

Jeżeli pracownik, zgodnie z umową o pracę, otrzymuje: - wynagrodzenie w stałej miesięcznej stawce, to stałe wynagrodzenie jednomiesięczne stanowi podstawę do odpraw; - wynagrodzenie, na które składają się elementy zmienne za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc (np. premie), wówczas podstawę do odpraw stanowi średnie wynagrodzenie z ostatnich 3 miesięcy z uwzględnieniem elementów zmiennych z tego okresu. W przypadku, gdy pracownik nie przepracował pełnego okresu trzech miesięcy (np. przebywał na zwolnieniu lekarskim), wówczas wynagrodzenie faktycznie uzyskane przez niego w tym okresie dzieli się przez liczbę dni pracy, za które ono przysługiwało, a otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy; - wynagrodzenie, na które składają się elementy zmienne za okresy dłuższe niż 1 miesiąc (np. premie kwartalne, roczne), wówczas podstawę do odpraw stanowi średnie wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy z uwzględnieniem elementów zmiennych z tego okresu. UWAGA!!! Odprawa emerytalna jak i rentowa wolna jest od składek na ZUS. Zakład pracy musi natomiast odprowadzić na rzecz fiskusa podatek dochodowy od osób fizycznych, gdyż przepisy podatkowe nie przewidziały zwolnień od tych wypłat.

ATTUARIO - Aktuariusz
Biuro Aktuarialne

phone
503 107 999

email
Aktuariusze Fair Play 2011

NAPISZ DO NAS
Oddzwaniamy natychmiast!

* wypełnij wszystkie pola formularza
- Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych


Zaufali nam:

aktuariusz