Poleć nas Znajomym 
                     
       [ / none ]

 » Odpowiedź 8

 

Co zrobić w przypadku, gdy Spółka nie jest w stanie określić przewidywanej rocznej stopy wzrostu wynagrodzeń niezbędnej do wyliczenia rezerw na świadczenia pracownicze?

 

 

Wycena aktuarialna rezerw przy zastosowaniu metody Projected Unit Credit rekomendowanej przez Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 19 "Świadczenia Pracownicze" wymaga przyjęcia założeń w zakresie stopy wzrostu wynagrodzeń od dnia bilansowego do dnia wypłaty świadczenia. W przypadku ustalania stopy wzrostu wynagrodzeń należy przyjąć taki jej poziom, aby zapewnić wzrost wynagrodzeń na poziomie, jaki jest zagwarantowany pracownikom w wewnętrznych uregulowaniach spółki (np. w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania) lub zwyczajowo oczekiwany (np. poziom inflacji). W praktyce większość zakładów pracy nie posiada zagwarantowanego wzrostu wynagrodzeń w swoich uregulowaniach (np. w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania), w związku z tym do wyceny aktuarialnej przyjmuje się oczekiwania w zakresie przyszłego wzrostu wynagrodzeń. Jeżeli jednostka nie ma jeszcze dostatecznego doświadczenia w prognozowaniu rocznej stopy wzrostu wynagrodzeń, wówczas aktuariusz dokonujący wyceny rezerw na świadczenia pracownicze przyjmie poziom wzrostu wynagrodzeń najbardziej adekwatny dla branży, czy regionu, w którym jednostka prowadzi działalność oraz najbardziej adekwatny do sytuacji ekonomicznej.

ATTUARIO - Aktuariusz
Biuro Aktuarialne

phone
503 107 999

email
Aktuariusze Fair Play 2011

NAPISZ DO NAS
Oddzwaniamy natychmiast!

* wypełnij wszystkie pola formularza
- Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych


Zaufali nam:

aktuariusz