Poleć nas Znajomym 
                     

Wyceny aktuarialne - Kalkulatory

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Attuario umożliwi niebawem skorzystanie z bezpłatnego kalkulatora rezerw, który pozwala na obliczenie orientacyjnych wartości rezerw na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne).  Zasady przyznawania świadczeń są zgodne z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy (Art. 92 i 93).

Proponowany przez nas kalkulator będzie skonstruowany z zachowaniem postanowień MSR 19 „Świadczenia pracownicze”, do wyceny aktuarialnej rezerw na świadczenia pracownicze stosujemy metodę "Projected Unit Credit". Ideą tej metody jest przypisanie do każdego okresu stażu - odpowiedniej części przyszłego świadczenia. Przed przystąpieniem do kalkulacji należy pamiętać o zapisie w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 6:

Zalecaną metodą szacowania rezerw na te świadczenia jest wycena aktuarialna. Wycena aktuarialna rezerw na długoterminowe świadczenia pracownicze, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe powinna zostać przeprowadzona zgodnie z metodologią aktuarialną, korzystając z pomocy aktuariusza, albowiem ustalenie kwot tych rezerw oparte jest na szeregu założeń, zarówno co do warunków makroekonomicznych, jak i założeń dotyczących rotacji pracowników, ryzyka śmierci i innych.”

Dlatego niniejsze obliczenia pełnią jedynie funkcję poglądową. Nie możemy gwarantować ich poprawności, jeżeli stany rezerw oraz założenia nie zostaną poparte konsultacjami z aktuariuszem. Wobec tego uzyskane przez Państwa wyniki nie mogą być stosowane do celów księgowych, raportowych, sprawozdawczych ani zarządczych.

Z wykorzystaniem naszego kalkulatora mogą Państwo dokonać szeregu symulacji np. zmieniając założenia, lub poprzez korektę wieku i stażu pracowników uzyskać przybliżoną wartość rezerw na kolejne dni bilansowe.

Zachęcamy do skorzystania z kalkulatora rezerw pracowniczych online na stronie:

                                                                                                                                                            www.e-aktuariat.pl

Kalkulator ten zapenia szybką, samodzielną wycenę rezerw pracowniczych w zakresie odpraw emerytalnych, rentowych, nagród jubileuszowych, niewykorzystanych urlopów. Otrzymana wycena jest wyceną aktuarialną z podpisem licencjonowanego aktuariusza.

Zapraszamy do sprawdzenia wersji demonstarcyjnej kalkulatora:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://www.e-aktuariat.pl/index.php?ac=wrkrok2-d

 

Dostęp otrzymają Państwo po zalogowaniu. Użytkownik: demo  Hasło: demo

ATTUARIO - Aktuariusz
Biuro Aktuarialne

phone
503 107 999

email
Aktuariusze Fair Play 2011

NAPISZ DO NAS
Oddzwaniamy natychmiast!

* wypełnij wszystkie pola formularza
- Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych


Zaufali nam: