Poleć nas Znajomym 
                     
       [ Aktuariusz - Baza Wiedzy ]

 » Aktuariusz

Doświadczenie aktuariusza, biegła znajomość rachunkowości w zakresie wyliczenia rezerw na świadczenia jest gwarancją bezbłędnego przygotowania danych początkowych do obliczeń aktuarialnych. Aktuariusze, firmy aktuarialne dysponują również odpowiednimi arkuszami kalkulacyjnymi, które usprawniają wyceny rezerw.

W naszym serwisie www, korzystając z wenętrznej wyszukiwarki, można wyszukać wiele tematów związanych z pracą aktuariuszy. Objaśnienia przepisów dotyczących rezerwy na świadczenia, obliczeń przez arkusze kalkulacyjne , kalkulatory on-line itp.. Przykładowo:

aktuariusz , rezerwy aktuarialne, odprawy, nagrody jubileuszowe, zobowiazania, wyceny

Założenia aktuarialne przyjmuje się na dzień bilansowy nazwany fachowo terminem "datą bilansową". Aktuariusz posiada wiedzę i doświadczenie do przygotowania poprawnie założeń aktuarialnych konieczne jest uwzględnienie różnych przepisów rachunkowości i rodzajów rezerw aktuarialnych,

Obliczenie, wycena aktuariusza nie może zawierać błędów. Dlatego rezerwy na świadczenia wylicza aktuariusz z licencją wpisany na oficjalną listę aktuariuszy KNF. Rzetelność obliczeń ma bowiem wpływ na przyjęcie sprawozdania finansowego spółki lub przedsiębiorstwa lub nie przyjęcie np. ze względu na błędy wyceny aktuarialnej.


Aktuariusze to specjaliści z dziedziny obliczania wartości bieżącej szczególnie długoterminowych projektów finansowych. Zajmują się kalkulacją ryzyka przypisując finansową wartość przyszłym zdarzeniom, tworzą wyceny aktuarialne.

Aktuariusze i pracownicy biura aktuarialnego ATTUARIO, 


są do Państwa dyspozycji codziennie w dni robocze od 8.00 do 16.00 

Biuro aktuarialne Warszawa, ul. Hoża 36/27  ( aktuariusz Warszawa )
Biuro aktuarialne Łódź, ul. Sienkiewicza 59   ( aktuariusz Łódź )

 

Aktuariusz przeprowadza wyceny aktuarialne rezerwy na świadczenia, wyceny rezerwy na zobowiązania, rezerwy na odprawy, rezerwy na nagrody jubileuszowe. Aktuariusz, biuro aktuarialne Attuario, w ramach świadczonych usług przygotowuje raporty aktuarialne w oparciu o:

- Międzynarodowy Standard Rachunkowości MSR 19 „Świadczenia Pracownicze”
- Krajowy Standard Rachunkowości KSR 6  „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”, US Gaap.

Aktuariusze poza wiedzą, co naturalne, muszą być na bieżąco z informacjami o świecie, publikacjami specjalistycznymi, informacjami na blogach, geografią regionów czy też możliwościami wystąpienia na danym terenie klęsk żywiołowych. To wszystko składa się na ich pracę, a im aktuariusz bardziej przejawia zainteresowanie światem osób, które zlecają mu usługi aktuarialne, tym są one lepsze i dokładniej uwarunkowane.

Wykształcenie aktuariusza jest podobne do np. wykształcenia analityka finansowego CFA. Zarówno jeden jak i drugi zawód oraz zdobycie certyfikatu aktuariusza lub CFA   wymagają podobnych umiejętności matematycznych znajomych analitycznych do zaliczenia egzaminów aktuarialnych i cfa. W firmie ubezpieczeniowej , zwłaszcza ubezpieczeń tzw. życiowych z rozwiniętymi produktami inwestycyjnymi analityk finansowy, doradca inwesycyjny i aktuariusz jak najbardziej mogą się spotkać. Aktuariusz będzie "zarządzał" pasywami a DI aktywami choć przygotowane przez Ministerstwo Finansów przepisy likwidują licencje DI, zostawiają natomiast aktuariuszy.

Aktualnie w zakresie regulacji zawodu aktuariusza zachodzą zmiany. W miejsce obecnego systemu PSA postuluje powołanie Izby Aktuarialnej. Obecnie Stowarzyszenie opracowuje propozycję zasad funkcjonowania samorządu zawodowego aktuariuszy, która następnie zostanie przesłana do Ministerstwa Finansów.

W przeciągu następnych kilkudziesięciu lat w Polsce może być do 1000 aktuariuszy. Ten unikalny dzisiaj zawód na pewno nie zginie. Przyszły aktuariusz ma do opanowania podstawowy przedmiot: matematyka ubezpieczeń życiowych. By otrzymać licencję, należy zdać jeszcze trzy inne egzaminy, w tym rachunek prawdopodobieństwa. Niektórzy zdają bezskutecznie wiele razy. Chętnych jednak nie brakuje – zawód aktuariusza uchodzi za elitarny i popłatny. Grono licencjonowanych aktuariuszy zasilają głównie absolwenci matematyki, rzadziej fizyki.  W internecie można znaleźć wiele przykładów zadań aktuarialnych, pytania z i do egzaminów uprawniających do wykonywania zawodu aktuariusza. Przyszły aktuariusz może tam również odnaleźć terminy w jakich przeprowadzane są egzaminy aktuarialne.

 

Jak podaje portal gazeta.biz ( 24.03.2011 ) duży dziennik ogłosił akcję związaną z aktuariuszami: "Wyliczmy nasze emerytury". Organizatorzy tej akcji domagają się powołania krajowego aktuariusza, który będzie wyliczał ile będą wynosiły świadczenia emerytalne. Powołanie takiej instytucji, co postulowano już w 1999r. lecz nie zostało uwzględnione w kolejnych reformach dotyczących świadczeń emerytalnych, uczyniło by dyskusję o emeryturach i OFE bardziej merytoryczną i przejrzystą. Być może, że dzięki takim akcjom praca jaką wykonuje aktuariusz zostanie właściwie doceniona. Powołanie Aktuariusza Krajowego popiera rząd i prezydent. Aktuariusz może pomóc budżetowi państwa. Politykę społeczną łatwiej planować, wiedząc dokładnie, ile państwo musi wydać na emerytury za 20, 30, 40 lat.

Czym zatem zajmuje się aktuariusz ?

Aktuariusz jest profesjonalistą zajmującym się obliczaniem ryzyka oraz wartości bieżącej projektów finansowych. Wycenia on produkty ubezpieczeniowe, kalkuluje składki, kalkuluje ryzyko (ubezpieczeniowe, rynkowe, kredytowe oraz operacyjne), ustala politykę dopasowania aktywów i zobowiązań a także wycenia wartość firmy opierając się o profesjonalne metody aktuarialne. Aby zostać aktuariuszem, należy zdać egzamin z zakresu matematyki finansowej, matematyki ubezpieczeń na życie, matematyki ubezpieczeń osobowych oraz z prawdopodobieństwa i statystyki. Aktuariusz powinien także być biegły z teorii prawdopodobieństwa, rachunkowości ubezpieczeniowej, mikroekonomii i makroekonomii, czy modelowania matematycznego, informatyki i baz danych. Tak szeroki zakres wiedzy pozwala na prawidłowe a zarazem profesjonalne podejście do pracy w zawodzie. Zdanie egzaminu to jednak nie wszystko. Wymagane jest oczywiście wykształcenie wyższe, poświadczenie niekaralności oraz dwuletni staż zawodowy pod opieką doświadczonego aktuariusza. Wyszkoleni, licencjonowani aktuariusze, z prawem do wykonywania zawodu znajdują pracę w zakładach o działalności ubezpieczeniowej, które to mają obowiązek powołania aktuariusza. Regulacje prawne dotyczące aktuariuszy zachowane są jedynie w przypadku zakładów o działalności ubezpieczeniowej, poza nimi nie ma żadnych regulacji prawnych regulujących działalność aktuariuszy poza rynkiem pracy.

  W Polsce zawód aktuariusza związany jest z branżą ubezpieczeń, reasekuracji oraz planów emerytalnych (wycena rezerw na świadczenia pracownicze). 

Zgodnie z art. 161 ust.1 ustawy dotyczącej regulacji zawodu Aktuariusz,  Aktuariuszem licencjonowanym jest wpisany rejestru ( lista aktuariuszy >> ) aktuariusz, osoba fizyczna, spełniająca następujące  wymagania:  ukończyła studia wyższe o specjalizacji "Aktuariusz",  przez okres co najmniej 2 lat praktykowała pod kierunkiem aktuariusza,  złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin aktuarialny,  posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Zawód aktuariusza jest - z czego prawdopodobnie nie wszyscy zdają sobie sprawę - zawodem zaufania publicznego. Aktuariusz w firmie ubezpieczeniowej jest odpowiedzialny między innymi za wyliczanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, które mają zapewnić środki na wypłaty odszkodowań dla ubezpieczonych klientów. To stawia go w szczególnej sytuacji, bowiem oprócz dbania o kondycję swojej firmy poprzez zapewnianie jej bezpieczeństwa finansowego, dba również o interesy klientów.

    Tagi: aktuariusz szkolenia  akty prawne o aktuariuszach  wyceny rezerw pracowniczych

Wyszukaj informacje  w bazie wiedzy aktuariusza. Przykładowe zagadnienia wyceny aktuarialne rezerwy na świadczenia, grupy pracownicze, data bilansowa, raport aktuarialny, rezerwy na zobowiązania, rezerwy na odprawy i na nagrody jubileuszowe.

       [ Aktuariusz - Baza Wiedzy / none ]

 »


ATTUARIO - Aktuariusz
Biuro Aktuarialne

phone
503 107 999

email
Aktuariusze Fair Play 2011

NAPISZ DO NAS
Oddzwaniamy natychmiast!

* wypełnij wszystkie pola formularza
- Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych


Zaufali nam: