Poleć nas Znajomym 
                     
       [ Aktuariusz - Baza Wiedzy ]

 » Aktuariusz, Akty prawne

 

 

 Ustawa obniżająca wiek emerytalny obowiązująca od 1 października 2017r.

 

Załączniki:

 

USTAWA O ZMIANIE WIEKU EMERYTALNEGO z dnia 16.11. 2016 r. pdf >>

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Komitet Standardów Rachunkowości
Uchwała Nr 7/08
z dnia 14 października 2008 r.
w sprawie przyjęcia krajowego standardu rachunkowości nr 6"Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe"Na podstawie § 2 pkt 1 i § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2001r. w

sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz. U. Nr
140, poz. 1580 z późn. zm.) oraz § 3 wewnętrznego regulaminu działania Komitetu Standardów

Rachunkowości uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Komitet przyjmuje krajowy standard rachunkowości nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia

międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”, stanowiący załącznik do niniejszej

2. Standard, o którym mowa w ust. 1, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załączniki:

 

   KSR6.pdf >>

       [ Aktuariusz - Baza Wiedzy / none ]

 »


ATTUARIO - Aktuariusz
Biuro Aktuarialne

phone
503 107 999

email
Aktuariusze Fair Play 2011

NAPISZ DO NAS
Oddzwaniamy natychmiast!

* wypełnij wszystkie pola formularza
- Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych


Zaufali nam: