Poleć nas Znajomym 
                     

Aktuariusz - Baza Wiedzy

Aktuariusze to specjaliści z dziedziny obliczania wartości bieżącej szczególnie długoterminowych projektów finansowych. Zajmują się kalkulacją ryzyka przypisując finansową wartość przyszłym zdarzeniom, tworzą  wyceny aktuarialne >> 

   Aktuariusze biura aktuarialnego ATTUARIO, 
są do Państwa dyspozycji codziennie w dni robocze od 8.00 do 16.00 

 

Biuro aktuarialne Warszawa, ul. Hoża 36/27  ( aktuariusz Warszawa )
Biuro aktuarialne Łódź, ul. Dowborczyków 30/34  ( aktuariusz Łódź )

 

Aktuariusz przeprowadza wyceny aktuarialne rezerwy na świadczenia, wyceny rezerwy na zobowiązania, rezerwy na odprawy, rezerwy na nagrody jubileuszowe. Aktuariusz, biuro aktuarialne Attuario, w ramach świadczonych usług przygotowuje raporty aktuarialne w oparciu o:

- Międzynarodowy Standard Rachunkowości MSR 19 „Świadczenia Pracownicze”
- Krajowy Standard Rachunkowości KSR 6  „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”, US Gaap.

Aktuariusze poza wiedzą, co naturalne, muszą być na bieżąco z informacjami o świecie, geografią regionów czy też możliwościami wystąpienia na danym terenie klęsk żywiołowych. To wszystko składa się na ich pracę, a im aktuariusz bardziej przejawia zainteresowanie światem osób, które zlecają mu usługi aktuarialne, tym są one lepsze i dokładniej uwarunkowane.

Wykształcenie aktuariusza jest podobne do np. wykształcenia analityka finansowego CFA. Zarówno jeden jak i drugi zawód oraz zdobycie certyfikatu aktuariusza lub CFA   wymagają podobnych umiejętności matematycznych znajomych analitycznych do zaliczenia egzaminów aktuarialnych i cfa. W firmie ubezpieczeniowej , zwłaszcza ubezpieczeń tzw. życiowych z rozwiniętymi produktami inwestycyjnymi analityk finansowy, doradca inwesycyjny i aktuariusz jak najbardziej mogą się spotkać. Aktuariusz będzie "zarządzał" pasywami a DI aktywami choć przygotowane przez Ministerstwo Finansów przepisy likwidują licencje DI, zostawiają natomiast aktuariuszy.

Aktualnie w zakresie regulacji zawodu aktuariusza zachodzą zmiany. W miejsce obecnego systemu PSA postuluje powołanie Izby Aktuarialnej. Obecnie Stowarzyszenie opracowuje propozycję zasad funkcjonowania samorządu zawodowego aktuariuszy, która następnie zostanie przesłana do Ministerstwa Finansów.

W przeciągu następnych kilkudziesięciu lat w Polsce może być do 1000 aktuariuszy. Ten unikalny dzisiaj zawód na pewno nie zginie. Przyszły aktuariusz ma do opanowania podstawowy przedmiot: matematyka ubezpieczeń życiowych. By otrzymać licencję, należy zdać jeszcze trzy inne egzaminy, w tym rachunek prawdopodobieństwa. Niektórzy zdają bezskutecznie wiele razy. Chętnych jednak nie brakuje – zawód aktuariusza uchodzi za elitarny i popłatny. Grono licencjonowanych aktuariuszy zasilają głównie absolwenci matematyki, rzadziej fizyki.  W internecie można znaleźć wiele przykładów zadań aktuarialnych, pytania z i do egzaminów uprawniających do wykonywania zawodu aktuariusza. Przyszły aktuariusz może tam również odnaleźć terminy w jakich przeprowadzane są egzaminy aktuarialne.

 

Jak podaje portal gazeta.biz ( 24.03.2011 ) duży dziennik ogłosił akcję związaną z aktuariuszami: "Wyliczmy nasze emerytury". Organizatorzy tej akcji domagają się powołania krajowego aktuariusza, który będzie wyliczał ile będą wynosiły świadczenia emerytalne. Powołanie takiej instytucji, co postulowano już w 1999r. lecz nie zostało uwzględnione w kolejnych reformach dotyczących świadczeń emerytalnych, uczyniło by dyskusję o emeryturach i OFE bardziej merytoryczną i przejrzystą. Być może, że dzięki takim akcjom praca jaką wykonuje aktuariusz zostanie właściwie doceniona. Powołanie Aktuariusza Krajowego popiera rząd i prezydent. Aktuariusz może pomóc budżetowi państwa. Politykę społeczną łatwiej planować, wiedząc dokładnie, ile państwo musi wydać na emerytury za 20, 30, 40 lat.

Czym zatem zajmuje się aktuariusz ?

Aktuariusz jest profesjonalistą zajmującym się obliczaniem ryzyka oraz wartości bieżącej projektów finansowych. Wycenia on produkty ubezpieczeniowe, kalkuluje składki, kalkuluje ryzyko (ubezpieczeniowe, rynkowe, kredytowe oraz operacyjne), ustala politykę dopasowania aktywów i zobowiązań a także wycenia wartość firmy opierając się o profesjonalne metody aktuarialne. Aby zostać aktuariuszem, należy zdać egzamin z zakresu matematyki finansowej, matematyki ubezpieczeń na życie, matematyki ubezpieczeń osobowych oraz z prawdopodobieństwa i statystyki. Aktuariusz powinien także być biegły z teorii prawdopodobieństwa, rachunkowości ubezpieczeniowej, mikroekonomii i makroekonomii, czy modelowania matematycznej, informatyki i baz danych. Tak szeroki zakres wiedzy pozwala na prawidłowe a zarazem profesjonalne podejście do pracy w zawodzie. Zdanie egzaminu to jednak nie wszystko. Wymagane jest oczywiście wykształcenie wyższe, poświadczenie niekaralności oraz dwuletni staż zawodowy pod opieką doświadczonego aktuariusza. Wyszkoleni, licencjonowani aktuariusze, z prawem do wykonywania zawodu znajdują pracę w zakładach o działalności ubezpieczeniowej, które to mają obowiązek powołania aktuariusza. Regulacje prawne dotyczące aktuariuszy zachowane są jedynie w przypadku zakładów o działalności ubezpieczeniowej, poza nimi nie ma żadnych regulacji prawnych regulujących działalność aktuariuszy poza rynkiem pracy.

  W Polsce zawód aktuariusza związany jest z branżą ubezpieczeń, reasekuracji oraz planów emerytalnych (wycena rezerw na świadczenia pracownicze). 

Zgodnie z art. 161 ust.1 ustawy dotyczącej regulacji zawodu Aktuariusz,  Aktuariuszem licencjonowanym jest wpisany rejestru ( lista aktuariuszy >>) aktuariusz, osoba fizyczna, spełniająca następujące  wymagania:  ukończyła studia wyższe o specjalizacji "Aktuariusz",  przez okres co najmniej 2 lat praktykowała pod kierunkiem aktuariusza,  złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin aktuarialny,  posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Zawód aktuariusza jest - z czego prawdopodobnie nie wszyscy zdają sobie sprawę - zawodem zaufania publicznego. Aktuariusz w firmie ubezpieczeniowej jest odpowiedzialny między innymi za wyliczanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, które mają zapewnić środki na wypłaty odszkodowań dla ubezpieczonych klientów. To stawia go w szczególnej sytuacji, bowiem oprócz dbania o kondycję swojej firmy poprzez zapewnianie jej bezpieczeństwa finansowego, dba również o interesy klientów.

       [ / none ]

 »


ATTUARIO - Aktuariusz
Biuro Aktuarialne

phone
503 107 999

email
Aktuariusze Fair Play 2011

NAPISZ DO NAS
Oddzwaniamy natychmiast!

* wypełnij wszystkie pola formularza
- Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych


Zaufali nam: