Poleć nas Znajomym 
                     
       [ Aktuariusz - Baza Wiedzy / Aktuariusz ]

 » Aktuariusz praca, praktyka

 

W myśl Ustawy o działalności ubezpieczeniowej staż aktuarialny to niezbędny element by uzyskać licencję aktuariusza.  Rozdział 9 Art. 161. niniejszej ustawy mówi, że by zostać wpisanym do rejestru aktuariuszy należy spełniać następujące warunki :

 

1) ukończyć studia wyższe;

2) przez okres co najmniej 2 lat wykonywać czynności z zakresu matematyki

     ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki, pod kierunkiem aktuariusza;

3) złożyć z pozytywnym wynikiem egzamin aktuarialny;

4) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

5) korzystać z pełni praw publicznych;

6) nie być prawomocnie skazanym za umyślne przestępstwo przeciwko wiarygodności

dokumentów, przestępstwo przeciwko mieniu lub za przestępstwo skarbowe.

 

Ponadto aktuariusze mogą znaleźć zatrudnienie w bankach i firmach inwestycyjnych, dużych korporacjach i związkach zawodowych, czyli w miejscach gdzie konieczne jest rozwiązywanie problemów finansowych i statystycznych.

 

ATTUARIO - Aktuariusz
Biuro Aktuarialne

phone
503 107 999

email
Aktuariusze Fair Play 2011

NAPISZ DO NAS
Oddzwaniamy natychmiast!

* wypełnij wszystkie pola formularza
- Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych


Zaufali nam: