Poleć nas Znajomym 
                     
       [ Aktuariusz - Baza Wiedzy ]

 » Najczęściej zadawane pytania

Jakie metody tworzenia rezerw na świadczenia emerytalne i inne świadczenia o podobnym charakterze są najczęściej stosowane?

Czytaj odpowiedź >> 

 


Jakie rodzaje rezerw na świadczenia pracownicze są najczęściej liczone?

Czytaj odpowiedź >>

 


Których pracowników uwzględniamy w wyliczeniu rezerw na świadczenia pracownicze?

Czytaj odpowiedź >> 

 


Dlaczego w skład indywidualnych danych o pracownikach niezbędnych do policzenia rezerw na świadczenia pracownicze wchodzi staż pracy u pracodawcy nawet, gdy wysokość świadczenia nie zależy od stażu pracy?

Czytaj odpowiedź >> 
 


Jak policzyć średnie wynagrodzenie miesięczne według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (podstawa do odpraw zgodnie z Kodeksem Pracy)?

Czytaj odpowiedź >> 

 


Jakie są minimalne zasady przyznawania odpraw emerytalno – rentowych zgodne z Kodeksem Pracy?

Czytaj odpowiedź >> 

 


Jakie są minimalne zasady przyznawania odpraw pośmiertnych zgodne z Kodeksem Pracy?

Czytaj odpowiedź >>

 


Co zrobić w przypadku, gdy Spółka nie jest w stanie określić przewidywanej rocznej stopy wzrostu wynagrodzeń niezbędnej do wyliczenia rezerw na świadczenia pracownicze?

Czytaj odpowiedź >>

 


W jaki sposób aktuariusz dokonujący wyceny rezerw na świadczenia pracownicze ustala rekomendowaną stopę dyskontową?

Czytaj odpowiedź >>

       [ Aktuariusz - Baza Wiedzy / none ]

 »


ATTUARIO - Aktuariusz
Biuro Aktuarialne

phone
503 107 999

email
Aktuariusze Fair Play 2011

NAPISZ DO NAS
Oddzwaniamy natychmiast!

* wypełnij wszystkie pola formularza
- Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych


Zaufali nam: