Poleć nas Znajomym 
                     

Oferta - Usługi Aktuarialne

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą usług naszego biura.

Gwarantujemy:

o   wysoką jakość oferowanych usług,

o   terminowość,

o   rzetelność,

o   atrakcyjne ceny.

Zatrudniamy wykwalifikowanych pracowników, dlatego jakość realizowanych przez nas usług jest zawsze na najwyższym poziomie.

Aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa, wprowadziliśmy wszelkie niezbędne środki i wdrożyliśmy dobre praktyki na każdym etapie realizacji usług. W ten sposób gwarantujemy Państwu poufność przekazywanych nam informacji.


Wycena rezerw na świadczenia pracownicześ

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu możemy zaoferować Państwu całą gamę usług aktuarialnych:

o   rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe,
o   rezerwy na odprawy pośmiertne,
o   rezerwy na nagrody jubileuszowe,
o   rezerwy na niewykorzystane urlopy,
o   rezerwy na nagrody stażowe i inne rodzaje gratyfikacji,
o   rezerwy na deputaty węglowe,
o   rezerwy na świadczenia przejazdowe,
o   rezerwy na ekwiwalenty energetyczne,
o   rezerwy na świadczenia medyczne,
o   rezerwy na świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
o   rezerwy na inne świadczenia pracownicze wynikające z regulaminu wynagradzania, zakładowego układu zbiorowego pracy, umowy o pracę itd.

Wycena przedsiębiorstw

Nasze biuro zatrudnia wykwalifikowanych pracowników, którzy pomogą Państwu wycenić przedsiębiorstwo, jego zorganizowaną część lub udział w jego kapitale własnym m. in. w następujących sytuacjach:

o   transakcja kupna lub sprzedaży,
o   postępowanie układowe, upadłościowe lub likwidacja,
o   łączenie lub podział przedsiębiorstw (np. wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa),
o   postępowania cywilnoprawne,
o   optymalizacja podatkowa.Analiza porównawcza PPK

Pomożemy Państwu przeprowadzić analizę porównawczą Pracowniczych Planów Kapitałowych oferowanych przez różne instytucje finansowe według kryteriów  określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 o pracowniczych planach kapitałowych.

Każdy podmiot zatrudniający pracowników musi w najbliższym czasie podjąć decyzję o wyborze instytucji finansowej PPK. Niestety oferty prezentowane przez poszczególne instytucje finansowe są obszerne o zróżnicowanej strukturze, zawierające często dużą ilość załączników. Taki sposób prezentacji komplikuje porównanie poszczególnych ofert i wydłuża proces wyboru. Ustawodawca przewidział również kary za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie.

Wycena instrumentów w skorygowanej cenie nabycia

Oferujemy wycenę instrumentów finansowych w skorygowanej cenie nabycia. Wycenie podlegają:

o   pożyczki udzielone i należności własne,
o   aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
o   zobowiązania finansowe inne niż przeznaczone do obrotu.

Według skorygowanej ceny nabycia najczęściej wyceniamy udzielone pożyczki i kredyty oraz obligacje korporacyjne.


ATTUARIO - Aktuariusz
Biuro Aktuarialne

phone
503 107 999

email
Aktuariusze Fair Play 2011

NAPISZ DO NAS
Oddzwaniamy natychmiast!

* wypełnij wszystkie pola formularza
- Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych


Zaufali nam: