Poleć nas Znajomym 
                     

Nasze usługi - Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą usług naszego biura.

Gwarantujemy:

o   wysoką jakość oferowanych usług,

o   terminowość,

o   rzetelność,

o   atrakcyjne ceny.

Zatrudniamy wykwalifikowanych pracowników, dlatego jakość realizowanych przez nas usług jest zawsze na najwyższym poziomie.

Aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa, wprowadziliśmy wszelkie niezbędne środki i wdrożyliśmy dobre praktyki na każdym etapie realizacji usług. W ten sposób gwarantujemy Państwu poufność przekazywanych nam informacji.


Wycena rezerw na świadczenia pracownicześ

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu możemy zaoferować Państwu całą gamę usług aktuarialnych:

o   rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe,
o   rezerwy na odprawy pośmiertne,
o   rezerwy na nagrody jubileuszowe,
o   rezerwy na niewykorzystane urlopy,
o   rezerwy na nagrody stażowe i inne rodzaje gratyfikacji,
o   rezerwy na deputaty węglowe,
o   rezerwy na świadczenia przejazdowe,
o   rezerwy na ekwiwalenty energetyczne,
o   rezerwy na świadczenia medyczne,
o   rezerwy na świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
o   rezerwy na inne świadczenia pracownicze wynikające z regulaminu wynagradzania, zakładowego układu zbiorowego pracy, umowy o pracę itd.

Wycena przedsiębiorstw

Nasze biuro zatrudnia wykwalifikowanych pracowników, którzy pomogą Państwu wycenić przedsiębiorstwo, jego zorganizowaną część lub udział w jego kapitale własnym m. in. w następujących sytuacjach:

o   transakcja kupna lub sprzedaży,
o   postępowanie układowe, upadłościowe lub likwidacja,
o   łączenie lub podział przedsiębiorstw (np. wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa),
o   postępowania cywilnoprawne,
o   optymalizacja podatkowa.Analiza porównawcza PPK

Pomożemy Państwu przeprowadzić analizę porównawczą Pracowniczych Planów Kapitałowych oferowanych przez różne instytucje finansowe według kryteriów  określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 o pracowniczych planach kapitałowych.

Każdy podmiot zatrudniający pracowników musi w najbliższym czasie podjąć decyzję o wyborze instytucji finansowej PPK. Niestety oferty prezentowane przez poszczególne instytucje finansowe są obszerne o zróżnicowanej strukturze, zawierające często dużą ilość załączników. Taki sposób prezentacji komplikuje porównanie poszczególnych ofert i wydłuża proces wyboru. Ustawodawca przewidział również kary za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie.Wycena marki i znaku towarowego

Z obserwacji rynku wynika, że w celu zachowania przewagi konkurencyjnej nabierają znaczenia atuty, które nie są łatwe do skopiowania przez konkurentów, tj. wartości niematerialne. Wśród nich istotną rolę odgrywa silna marka, która ułatwia klientom podjęcie decyzji o zakupie oferowanego produktu lub usługi. Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów oferujemy Państwu przeprowadzenie profesjonalnej wyceny marki (znaku towarowego).
Najczęściej wyceniamy marki (znaki towarowe):
- w transakcjach kupna i sprzedaży,
- w przypadku wniesienia w postaci aportu do innego podmiotu,
- w przypadku ustalenia opłat za udzielenie licencji na wykorzystywanie marki i znaku towarowego,
- w przypadku ustanawiania zabezpieczeń majątkowych w procesie pozyskiwania finansowania.

Sprawdź szczegóły oferty >>


Wycena wartości niematerialnych i prawnych

Zapraszamy do skorzystania z wiedzy naszych ekspertów w zakresie wyceny wartości niematerialnych i prawnych. Wyceniamy m. in.:
- know-how,
- relacje z klientami,
- patenty,
- znak towarowy (markę).

Sprawdź szczegóły oferty >>Analiza i ocena projektów inwestycyjnych

Pomożemy Państwu przeanalizować ryzyka oraz ocenić opłacalność projektów inwestycyjnych bez względu na fazę realizacji (przygotowanie, opracowanie lub wdrożenie projektu). Specjalizujemy się w analizie i ocenie projektów odtworzeniowych, modernizacyjnych oraz rozwojowych.

Sprawdź szczegóły oferty >>Test na utratę wartości aktywów

Na każdy dzień bilansowy Jednostka powinna ocenić, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości, któregoś ze składników aktywów. Składnik aktywów utracił na wartości, jeśli jego wartość księgowa przekracza wartość odzyskiwalną (ekonomiczną). Nasi eksperci pomogą Państwu w przeprowadzeniu testu na utratę wartości składnika aktywów zgodnie z polskimi (KSR 4) oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości (MSR 36).  


Sprawdź szczegóły oferty >>


Wycena instrumentów w skorygowanej cenie nabycia

Oferujemy wycenę instrumentów finansowych w skorygowanej cenie nabycia. Wycenie podlegają:

o   pożyczki udzielone i należności własne,
o   aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
o   zobowiązania finansowe inne niż przeznaczone do obrotu.

Według skorygowanej ceny nabycia najczęściej wyceniamy udzielone pożyczki i kredyty oraz obligacje korporacyjne.


       [ / none ]

 »


ATTUARIO - Aktuariusz
Biuro Aktuarialne

phone
503 107 999

email
Aktuariusze Fair Play 2011

NAPISZ DO NAS
Oddzwaniamy natychmiast!

* wypełnij wszystkie pola formularza
- Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych


Zaufali nam: