Poleć nas Znajomym 
                     
       [ O Firmie ]

 » RODO

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) Attuario Sp. z o.o. Sp.k. dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad.

W związku z powyższym informujemy, że administratorem wprowadzonych danych osobowych jest Attuario Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie (02-513), ul. Madalińskiego 23a/56, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386546.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby związane z zawarciem i obsługą umów oraz utrzymywaniem kontaktów biznesowych.

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia umowy i utrzymywania relacji biznesowych.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest fakt zawarcia umowy, przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz prawnie uzasadniony interes Attuario Sp. z o.o. Sp.k., jakim jest utrzymanie relacji biznesowych.

Dane osobowe będą przechowywane maksymalnie w okresach do 5 lub 6 lat (ze względu na wymagania ustawy o rachunkowości) lub do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.

Dodatkowo ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelkie pytania dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Attuario Sp. z o.o. Sp.k. prosimy kierować na adres: rodo@attuario.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ATTUARIO Sp. z o.o. Sp. k. , 02-513 Warszawa ul. Madalińskiego 23A/56, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386546

       [ O Firmie / none ]

 »


ATTUARIO - Aktuariusz
Biuro Aktuarialne

phone
503 107 999

email
Aktuariusze Fair Play 2011

NAPISZ DO NAS
Oddzwaniamy natychmiast!

* wypełnij wszystkie pola formularza
- Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych


Zaufali nam: